Đảng bộ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế: Quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI)

PV.

(Tài chính) Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Cục Hải quan Tỉnh đã tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Cục Hải quan luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Nguồn: internet
Đảng bộ Cục Hải quan luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Nguồn: internet
Phát huy tinh thần đổi mới

Trong ba nội dung cơ bản mà Nghị quyết TW4 (khóa XI) đã nêu, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh xác định nội dung “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng” là trọng tâm, xuyên suốt và vấn đề cấp bách nhất. Từ đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; tập trung vào các nội dung quan trọng, cấp thiết trong các mặt công tác của đảng bộ, các chi bộ trực thuộc.

Thời gian qua, Đảng ủy Cục Hải quan đã chủ động tập trung điều hành, tổ chức thực hiện việc tham mưu cho UBND tỉnh thu hút các nguồn lực vào hoạt động tại địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Nổi bật là, công tác thu nộp ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo sự đột phá mạnh mẽ qua từng năm. Năm 2009, lần đầu tiên đơn vị đã đạt số thu trên 100 tỷ đồng, năm 2010 đạt 150 tỷ đồng, năm 2011 đạt 240 tỷ đồng và đặc biệt năm 2012 có số thu vượt mốc 420 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác giám sát quản lý luôn đảm bảo chặt chẽ và tạo được thuận lợi cho môi trường đầu tư, xuất nhập khẩu và du lịch trên địa bàn phát triển. Đơn vị thường xuyên cải tiến các quy trình nghiệp vụ, công khai, minh bạch các văn bản nghiệp vụ; đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ của Cục hiện có 113 người, trong đó đảng viên 53 đồng chí. Nhằm tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy đảng luôn chú trọng xây dựng quy hoạch cán bộ và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đã có 11 cán bộ công chức dưới 30 tuổi được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo từ cấp đội thuộc chi cục trở lên để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cử 19 cán bộ tham gia các lớp đào tạo sau đại học để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa của ngành hải quan.

Tập trung khắc phục tồn tại

Điểm nổi bật trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 là đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã xác định được những công việc cần làm ngay để khắc phục, sửa chữa góp phần tăng cường, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nâng cao nhận thức về nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Hạn chế rút ra tại kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 của ngành hải quan tỉnh là chưa xây dựng, đề xuất được nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại ở địa phương phát triển ngang tầm với tiềm năng. Do vậy hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn chưa tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là phát huy các lợi thế sẵn có như: cảng nước sâu, khu kinh tế, sân bay quốc tế, cửa khẩu đường bộ quốc gia trong địa bàn quản lý.

Nhằm khắc phục tồn tại này, Đảng bộ Cục chủ động xây dựng và đẩy mạnh mối quan hệ với các vụ, cục, Tổng cục Hải quan và các cơ quan chuyên môn của tỉnh để thường xuyên nắm bắt các thông tin, định hướng điều hành, tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận 48 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Hải quan tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đưa Nghị quyết thực sự đi vào chiều sâu; việc kiểm điểm chỉ là kết quả bước đầu, cần thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.