Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017):

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa

PV.

Ngày 12/6/2017, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 466-CV/ĐUTC về việc thực hiện Kết luận số 104-KL/ĐUK ngày 2/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/BDVĐUK ngày 5/6/2017 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính giao Công đoàn Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính, Chi bộ Tạp chí Tài chính và Chi bộ Thời báo Tài chính tổ chức thực hiện tốt các nội dụng sau:
Một là, triển khai việc vận động ủng hộ chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Theo Kế hoạch của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thời gian vận động ủng hộ chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị được diễn ra trong tháng 6,7/2017 và hoàn thành trước ngày 14/7/2017.
Sau đó sẽ tiến hành bàn giao kinh phí cho tỉnh Quảng Trị vào dịp 27/7/2017 và trao tặng nhà tình nghĩa ngay trong năm 2017 sau khi hoàn thành việc xây dựng.
Các hoạt động trên nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những việc làm cụ thể để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; lấy năm 2017 là năm thực hiện chủ đề "Đền ơn đáp nghĩa", kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).