Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư

PV.

Ngày 6/5/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ tư. Đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ tư.
Toàn cảnh Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ tư.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua, trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 6 điểm cầu bằng hình thức trực tuyến với trên 2000 đảng viên tham dự. Đảng ủy Bộ cũng đã xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”...

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, trong quý I/2021 đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể: Dự toán ngân sách trong quý I/2021 đạt 427,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 31,8% dự toán, tăng 7,3%; thu từ dầu thô đạt 37,9% dự toán, giảm 44,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 32,1% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020...

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, trong quý I/2021, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 12 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước 2.165,4 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 03 doanh nghiệp thuộc Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn tại 09 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng...

Tại Hội nghị, các đồng chí đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II/2021 của Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ Tài chính trong quý I/2021. Đặc biệt, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảng của Đảng bộ...  

Về nhiệm vụ và giải pháp của quý II/2021, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đề nghị các đồng chí trong cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, triển khai các giải pháp theo kế hoạch hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc, đồng thời ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Tập trung tổng kết và xây dựng các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách về công tác đảng của Đảng ủy Bộ và các đảng bộ trực thuộc; Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn nhân sự cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020–2025 và các cấp ủy trực thuộc gắn liền với quy hoạch và công tác cán bộ...