Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW

PV.

(Tài chính) Ngày 17/10/2013, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng bộ Bộ Tài chính. Nguồn: internet
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng bộ Bộ Tài chính. Nguồn: internet

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và hơn 800 đại biểu là đảng viên và cán bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính Trần Minh Hằng cho biết, công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay vai trò đó càng được khẳng định. Thông qua Hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ được nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết 25-NQ/TW.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết  25-NQ/TW về " Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", qua đó đã nêu bật mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác dân vận góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới để bổ sung những quan điểm mới trong công tác dân vận, khẳng định vai trò lãnh đạo và những đổi mới trong lãnh đạo của Đảng đến công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung nhấn mạnh, các đại biểu dự Hội nghị cần nghiên cứu sâu thực trạng tình hình của đất nước trong giai đoạn hiện nay; những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém và vấn đề đang đặt ra cho công tác dân vận. Đồng thời, cần xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan để làm cơ sở đề ra mục tiêu, quan điểm và hệ thống giải pháp cần thực hiện ở các cấp ủy Đảng và chính quyền; yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc..

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính trình bày nội dung dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết  25-NQ/TW và tham gia vào dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng  cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng. Các cấp ủy tiếp tục cùng với toàn Đảng, toàn dân kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống.