Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Tập trung công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Theo baohaiquan.vn

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khối cơ quan Tổng cục Hải quan, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cấp vụ, cục và tương đương có phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật… là những định hướng nhiệm vụ mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện cùng với một số nhiệm vụ khác.

Quang cảnh hội nghị. Nguồn: PV.
Quang cảnh hội nghị. Nguồn: PV.

Đây cũng là nội dung mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan bàn tới tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng qúy III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 4/10/2018.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng trong 9 tháng đầu năm trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó cho thấy, trong 9 tháng Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là thu NSNN, chuẩn hóa hệ thống quản lý của Hải quan, công tác chống thất thu ngân sách nhà nước…

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Phương, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ cải cách thể chế, thủ tục để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Góp ý cho phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều tập trung vào nội dung: tập trung nâng cao chất lượng  nhân lực ngành Hải quan, triển khai các công việc để thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trương ương Đảng khóa XII…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Phương cho biết, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hành động để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan trong năm 2018.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Hải quan, trước hết các chi bộ phải nâng cao năng lực quản lý, tập trung bố trí, sắp xếp CBCC theo năng lực công tác một cách hợp lý; Triển khai tốt phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm kỷ cương công vụ; Nâng cao quản trị nội ngành, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.