Quyết định 1508/QĐ-TTg:

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước


Ngày 27/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1508/QĐ-TTg quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định nêu rõ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công; Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 1508qd-ttgm318258_UHMY.doc