Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

PV.

Chiều 26/4/2016, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Đồng chủ trì cuộc họp báo có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Trương Minh Tuấn; Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy.

Tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Danh sách được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh giới thiệu gửi đến, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã lập và công bố danh sách. Theo đó, 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Trong số 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 197 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, còn lại 673 người do địa phương giới thiệu (trong đó có 11 người tự ứng cử ).

870 người ứng cử chính thức này được phân theo 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Về cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội kết hợp chung của cả nước, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có 339 người ứng cử là phụ nữ (chiếm 38,97% tổng số người ứng cử); có 204 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (chiếm 23,45%); có 97 người ứng cử là người ngoài Đảng (chiếm 11,15%); có 168 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIII (chiếm 19,31%); có 268 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 30,8%).

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước:

danh_sach_ung_cu_dbqh_63_tinhthanh_pho_YMFY.pdf