Đối thoại cử tri lần đầu đi bầu cử

PV.

Ngày 22/4/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình đối thoại “Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” với sự tham gia của hơn 400 cử tri trẻ lần đầu tiên đi bầu cử đang học tập, sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội.

Toàn cảnh Chương trình đối thoại “Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”
Toàn cảnh Chương trình đối thoại “Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”

Chương trình đối thoại “Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” là một trong chuỗi sự kiện hoạt động tuyên truyền của báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/1/2016 của Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình đối thoại nhằm tuyên truyền sâu rộng để thanh niên - cử tri lần đầu đi bầu cử thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia cuộc bầu cử để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, giúp cử tri lần đầu tham gia bầu cử nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chương trình đối thoại cũng là cơ hội để các đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân - cử tri lần đầu đi bầu cử; những mong muốn và kỳ vọng của cử tri trẻ với Quốc hội và Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Bên cạnh việc được nghe giới thiệu khái quát về Quốc hội và bầu cử Quốc hội Khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cử tri trẻ còn được tham gia giao lưu, đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; TS. Trần Anh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hà Nội... Tại Chương trình, các khách mời đã tập trung làm rõ những nội dung mà các cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử quan tâm trong đó có vấn đề vận động bầu cử, vấn đề tiếp xúc cử tri của các ứng cử, làm gì để hạn chế tình trạng bầu hộ, bầu thay…

Liên quan đến vận động bầu cử, TS. Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng, sau khi có danh sách ứng cử chính thức, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử. Vận động bầu cử có thể thông qua tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đưa ra chương trình hành động của mình...

Ngoài ra, vận động bầu cử cũng có thể thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các hình thức này, cử tri có cơ sở để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân đủ tiêu chuẩn để đại diện cho mình.

Tại chương trình đối thoại, các đại biểu cũng được lắng nghe những vấn đề mà các cử tri trẻ quan tâm. Các bạn trẻ cũng đặt niềm tin vào Quốc hội khóa mới và mong muốn, Quốc hội Khóa XIV tới sẽ tập trung giải quyết tốt vấn đề mà xã hội các bạn quan tâm hiện nay.