TP. Hồ Chí Minh tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

PV.

Ngày 20/4/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền trên báo chí về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên của báo và đài phát thanh truyền hình thuộc các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được phổ biến các nội dung như: Công tác hiệp thương và vận động bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; định hướng báo chí đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Tại buổi tập huấn, ông Lưu Đình Phúc, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, công tác thông tin báo chí góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thông qua công tác tuyên truyền, sẽ giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tại buổi tập huấn, những điểm mới trong luật bầu cử, trong đó coi trọng chất lượng đại biểu, việc giảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử, thể thức bầu cử, công tác hiệp thương và vận động bầu cử, định hướng báo chí... đã được các chuyên gia tập trung phổ biến để các cơ quan báo chí hiểu rõ.

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, qua thống kê chưa đầy đủ, đến hết ngày 19/4, cả nước có 879 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, ứng cử của Trung ương là 197 người, địa phương là 682 người.

Tỷ lệ cơ cấu người ứng cử thuộc các thành phần đều đạt rất cao so với yêu cầu đề ra. Cụ thể, trong danh sách 682 người ứng cử của địa phương, người thuộc thành phần dân tộc thiểu số là 189 người (chiếm 27,71%); phụ nữ là 315 người (chiếm 46,19%); dưới 40 tuổi là 265 người (chiếm 38,86%)…

Ông Pha cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử, đảm bảo tốt nhất thông tin giữa người ứng cử được giới thiệu và người tự ứng cử, giới tính, dân tộc...

Bên cạnh việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của sự kiện, cần giới thiệu thêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để cuộc bầu cử thành công.

Trước đó, ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội bầu cử quốc gia đã tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho 200 cán bộ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên-Huế trở ra./.