DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Bao Bì Thuỷ Sản

PV.

(Taichinh) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công ty cổ phần Bao Bì Thuỷ Sản. Đây là một trong những hoạt động thoái vốn đầu tư của DATC tại các doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty cổ phần Bao Bì Thuỷ Sản có tổng số vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng (tương đương 200.000cổ phần). DATC sẽ tiến hành bán đấu giá 30.000 (ba mươi nghìn cổ phần) của mình nắm giữ tạiCông ty cổ phần Bao Bì Thuỷ Sản. Loại cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm cả lô cổ phần: 315.000.000 đồng (tương đương 10.500 đồng/cổ phần). Tiền đặt cọc: 20% tổng giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm (tương đương 63.000.000 đồng).

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 27/5/2015; Điều kiện tham dự đấu giá:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành.

Thời gian,địa điểm đăng ký và nộp phiếu tham dự đấu giá tạiCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc từ 9h00 ngày 18/5/2014 đến trước 16h ngày 25/5/2015; Nộp phiếu tham dự đấu giá trước 14h ngày 27/5/2015.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và trả cọc từ 9h00 ngày1/6/2015đến 16h00 ngày5/6/2015.