DATC tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

PV.

(Taichinh) - Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐUMBN ngày 10/12/2014 của Đảng ủy Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam về Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 08/05/2015, Đảng bộ Công ty Mua bán nợ đã tổ chức Đại hội Đảng Bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành mới Đảng bộ DATC ra mắt Đại hội
Ban chấp hành mới Đảng bộ DATC ra mắt Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Hữu Tiến, Cục Trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính và đồng chí Trần Xuân Tú – Ủy viên Ban chấp hành – Chánh Văn phòng Đảng Ủy Bộ Tài chính.

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Mua bán nợ đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2013-2015, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy mới cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2013-2015, Đại hội đã chỉ rõ, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ Công ty đã nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh. Doanh thu hàng năm đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch được giao. Công ty luôn đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định và thu nhập khá cho người lao động; luôn chấp hành tốt việc nộp ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ và thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị, nâng cao tính chủ động, năng động và sáng tạo, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Công ty Mua bán nợ phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đại hội cũng đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại như chưa thực sự chủ động đổi mới trong sinh hoạt chi bộ; công tác triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi bộ còn thụ động theo chỉ đạo của cấp trên, tính thời sự chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình chưa quyết liệt...

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2013-2015, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020 với nội dung chủ yếu là giữ gìn, phát huy đoàn kết nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí. Ngay sau đại hội, BCH đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, trong đó đồng chí Lê Hoàng Hải (Tổng giám đốc Công ty) được bầu là Bí thư Đảng ủy, và đồng chí Phạm Ngọc Thao được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.