Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam:

Tập trung hoàn thiện về cơ chế chính sách 6 tháng cuối năm 2018

PV.

Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tổ chức mới đây, với sự tham dự của Lãnh đạo và đại diện các đơn vị Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức Công ty.

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC khẳng định, DATC sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018.
Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC khẳng định, DATC sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC tại Nghị quyết số 70/NQ-CP.

Trên cơ sở đó, DATC tiếp tục tập trung nghiên cứu xây dựng và phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

Đồng thời, DATC cũng tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu DATC giai đoạn 2016 – 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, DATC gặp không ít khó khăn, thách thức khi thị trường mua bán, xử lý nợ ngày càng cạnh tranh, trong khi cơ chế chính sách hoạt động của DATC chưa hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, sát sao từ Bộ tài chính, sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ viên chức, DATC đã khắc phục khó khăn, phát huy những lợi thế của mình để đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh.

Trong đó, DATC đã đạt tổng doanh số mua nợ gần 1.000 tỷ đồng, tổng doanh  thu đạt gần 900 tỷ đồng bằng 109% và 125% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, DATC tiếp tục chuyển nợ thành vốn góp và tổ chức Đại hội cổ đông tại một số doanh nghiệp. Cùng với đó, DATC tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ mang nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, DATC đã tích cực triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprosimex…

Đánh giá cao những kết quả mà DATC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đại diện Lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp ông Hoàng Xuân Thu – Phó Cục trưởng chúc mừng những thành tích của DATC. 

"Trong 6 tháng cuối năm, DATC cần tập trung hoàn thiện nội dung chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020 và nội dung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và phát động phong trào thi đua trong toàn thể Công ty để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018" ông Hoàng Xuân Thu nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục TCDN, Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC khẳng định, DATC sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018.