DATC: Ghi nhận bước phát triển vượt bậc

PV.

Sau 14 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đến nay Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường mua bán nợ, được các tổ chức tài tài chính, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Với những kết quả đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, DATC đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân chương, Bằng khen
Với những kết quả đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, DATC đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân chương, Bằng khen

 Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ngày 5/6/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC).

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, DATC ra đời nhằm xử lý công nợ và tài sản tồn đọng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cổ phần hóa DNNN.

Sau 7 năm xây dựng và phát triển, đến ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi DATC thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thực hiện Quyết định trên, ngày 29/4/2014, Công ty đã chính thức chuyển đổi, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam. Theo đó, số vốn điều lệ của DATC cũng được tăng lên 6.000 tỷ đồng.

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2004 với tổng số trên 30 cán bộ công nhân viên, qua quá trình hoạt động, để đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của DATC không ngừng được củng cố và kiện toàn.

Đến nay, ngoài Trụ sở chính tại Hà Nội với 11 Ban chuyên môn, DATC còn có thêm các Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hà Nội với tổng số trên 200 cán bộ công nhân viên.

Để mở rộng phạm vị hoạt động, thời gian tới DATC sẽ tiếp tục thành lập thêm Văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn khác, đồng thời nâng cấp Công ty lên thành Tổng công ty để phù hợp với vị thế, vai tròcủa DATC.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, DATC liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, DATC đã tham gia xử lý nợ xấu khoảng 63.000 tỷ đồng, bao gồm thông qua tiếp nhận để xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp là 4.531,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, DATC đã mua nợ trực tiếp theo cơ chế thị trường từ các chủ nợ 17.142,6 tỷ đồng, xử lý nợ theo cơ chế đặc thù cho Vinalines là 4.915 tỷ đồng, xử lý nợ thông qua cơ chế phát hành trái phiếu, hối phiếu để tái cơ cấu nợ tại một số ngân hàng thương mại với giá trị khoảng 36.600 tỷ đồng; tạo ra hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận, nộp NSNN gần 1.000 tỷ đồng…

Thông qua hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp, DATC đã góp phần làm hoàn thiện hơn hoạt độngsau cổ phần hóa của2.628 DNNN (gồm 1.022 DN của Trung ương và 1.606 doanh nghiệp địa phương).

Đồng thời, thông qua hoạt động mua bán, xử lý nợ, DATC đã thực hiện tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi cổ phầngần 100 doanh nghiệp, trong đó có 33 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị âm vốn không đủ điều kiện cổ phần hóa.

DATC đã giúp các doanh nghiệp này khôi phục khả năng kinh doanh, khả năng thanh toán, thoát khỏi phá sản và giúp các chủ nợthu hồi được vốn, góp phần tạo hiệu ứng giảm nợ xấu trong nền kinh tế...

DATC đã giúp trên 20 tổng công ty Nhà nước nâng cao năng lực tài chính, đủ điều kiện cổ phần hóa theo lộ trình chung của Chính phủ thông qua xử lý nợ gắn với tái cơ cấu chuyển đổi các doanh nghiệp thành viên và công ty nhà nước trực thuộc tại các tổng công ty.

Với những kết quả đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, năm 2008 DATC đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 và năm 2016 vừa qua, DATC tiếp tục được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 2; Được Bộ Tài chính tặng bằng khen, giấy khen, Cờ thi đua... ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của DATC từ khi thành lập đến nay.