DATC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

PV.

Theo báo cáo, năm 2017, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đạt tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 395 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch; tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước 320 tỷ đồng.

Theo Lãng đạo, DATC, kết quả trên được tạo dựng từ phương châm “đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Bên cạnh kết quả  nổi bật trên, trong năm 2017, DATC thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 38 doanh nghiệp thực hiện CPH với giá trị tiếp nhận gần 900 tỷ đồng; đã xử lý, thu hồi nợ tại 170 doanh nghiệp với giá trị thu hồi trên 20 tỷ đồng.

Trong hoạt động mua bán nợ, DATC đã mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước; trong đó có những hợp đồng với giá trị giao dịch lớn cả ngàn tỷ đồng tại các doanh nghiệp quy mô lớn.

Qua đó, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính tại 25 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, thực hiện chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 6 doanh nghiệp với giá trị đạt gần 300 tỷ đồng. Ngoài ra, DATC đã thoái vốn thành công tại 7 doanh nghiệp để thu về  khoảng 100 tỷ đồng.

DATC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao trong việc hỗ trợ xử lý nợ, tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước như trường hợp Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty Haprocimex, tiếp cận để đưa ra phương án xử lý đối với Nông trường Sông Hậu và nhiều doanh nghiệp khác.

Kết quả này đó đã góp phần nâng cao năng lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa theo đề án được Chính phủ phê duyệt gắn với việc thu hồi các khoản nợ.

Cùng với đó, DATC tập trung đẩy mạnh và tăng cường công tác quản trị nội bộ thông qua việc hoàn thiện, ban hành nhiều quy trình, quy chế nội bộ. DATC đã xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 -2020; Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp cùng các đơn vị của Bộ hoàn thiện hồ sơ đăng ký xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động lâu dài của DATC.             

Trên cơ sở kết quả tích cực trong năm 2017, năm 2018 và những năm tiếp theo, DATC phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò là một định chế tài chính quan trọng của Nhà nước trong hoạt động xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp.