DATC khẳng định vai trò quan trọng trên thị trường mua bán nợ

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuôc Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, nhân viên DATC dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuôc Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, nhân viên DATC dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Theo ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc DATC, năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần đoàn kết thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, DATC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng doanh thu của Công ty đạt 2.441 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận ước thực hiện là 395 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 320 tỷ đồng.

DATC đã vận dụng các cơ chế, chính sách hiện hành để triển khai thực hiện nhiều phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo thỏa thuận; thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, kể cả thay đổi phương thức tiếp cận khai thác thông tin về nhu cầu xử lý nợ xấu thông qua các cơ quan và các tổ chức như: các tổ chức tín dụng, từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp kể cả nợ có yếu tố nước ngoài và từ cơ quan chủ sở hữu doanh nghiệp.

Kết quả năm 2017, DATC đã trực tiếp mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả, kể cả việc thu nợ, cấn trừ nợ bằng tài sản đảm bảo, góp phần phát triển hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài sản của Công ty.

Kết quả doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản là 2.129 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2017.

Với vai trò là công cụ của nhà nước tham gia tái cơ cấu tài chính, phục hồi doanh nghiệp, trong năm qua, DATC đã góp vốn bằng một phần giá trị khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn và tiếp tục quản trị doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả.

Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp, Công ty đã tích cực triển khai việc thoái vốn tại các doanh nghiệp tái cơ cấu đã ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả cũng như tại các doanh nghiệp đã có thời gian tái cơ cấu là 5 năm.

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2017, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 25 doanh nghiệp. Sau khi xử lý tài chính, DATC đã chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 06 doanh nghiệp với giá trị 275,8 tỷ đồng.

Cùng với những kết quả tích cực trên, hoạt động thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp cũng là điểm nhấn quan trọng của DATC trong năm 2017. Trong năm, Công ty đã đẩy mạnh thực hiện công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp; Tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp khác có vốn góp của DATC để thoái vốn theo quy định.

Kết quả mang lại là, năm 2017, Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 7 doanh nghiệp, doanh thu là 109,3 tỷ đồng.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho rằng, trong quá trình hình thành và phát triển, DATC đã trải qua nhiều khó khăn và đã nỗ lực vượt qua, thực sự trở thành công cụ tích cực của Chính phủ và Bộ Tài chính trong quá trình tái cơ cấu DNNN, góp phần bước đầu tái cơ cấu nền kinh tế, qua đó ngày càng nâng cao được vai trò, vị thế của mình. Kết quả đạt được trong năm 2017 của Công ty có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

DATC khẳng định vai trò quan trọng trên thị trường mua bán nợ - Ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
“Thời gian tới, thị trường mua bán nợ ngày càng phát triển, tính cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt hơn, do đó DATC cần tiếp tục phát huy những ưu thế của mình để có những chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới nhằm đạt được các kết quả tích cực, qua đó khẳng định được vai trò của mình trên thị trường mua bán nợ…”.

Nhấn mạnh điều trên, Thứ trưởng cũng yêu cầu, DATC tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu các DNNN và đẩy mạnh công tác xử lý nợ nhưng phải hiệu quả; Tiếp tục rà soát và giám sát các tài sản, đảm bảo việc thu hồi vốn tái cơ cấu tại các doanh nghiệp.

“Đối với công tác quản trị nội bộ, DATC cần rà lại các quy trình về quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ về tài chính; nâng cao năng lực và năng suất lao động cho đội ngũ cán bộ, người lao động; tăng cường đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng phải được đẩy mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018…” -  Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC Lê Hoàng Hải thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức của công ty xin hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, ông Lê Hoàng Hải cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các cán bộ, viên chức phấn đấu vì mục tiêu chung của đơn vị.