DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa quyết định thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy. Theo đó, DATC sẽ bán 900.000 (chín trăm nghìn) cổ phần của mình tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy theo hình thức đấu giá...

Theo thông tin từ DATC, 900.000 (chín trăm nghìn) cổ phần được DATC bán đấu giá là loại cổ phiếu phổ thông, có mệnh giá10.000(mười nghìn) đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm là16.000(mười sáu nghìn) đồng/cổ phần;Số mức giá đặt mua là1(một) mức giá.Bước giá100(một trăm) đồng/cổ phần; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 900.000cổ phần;Khối lượng đặt mua tối đa:900.000cổ phần.Tiền đặt cọc bằng30%giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua theo mức giá khởi điểm.

Địa điểm, thờigian đấu giá tạiCông ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Thời gian vào9h30 ngày10/06/2016.

Điều kiện tham gia là các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá.

Địa điểm, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc bắt đầu từ 8h30 ngày20/05/2016 đến 16h00 ngày 03/06/2016 tạiCông ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Địa điểm, thời gian bỏ phiếu: chậm nhất 09h00 ngày10/06/2016 tại tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;Thời gian nộp tiền mua cổ phầntừ8h30 ngày 13/6/2016đến15h30 ngày 17/06/2016;Thời gian hoàn tiền đặt cọctừngày 13/6/2016đếnhết ngày 17/06/2016

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên các website:www.datc.com.vn;www.tvsi.com.vn