DATC: Nhân lên sức mạnh từ các phong trào thi đua

T.Huyền

Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động kinh doanh, những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi, đẩy mạnh hoạt động xã hội… Điều này góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong Công ty.

DATC tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mở rộng các các hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng.
DATC tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mở rộng các các hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) hiện có 228 cán bộ, nhân viên, người lao động với trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ 92%, còn lại là đạt trình độ cao đẳng, trung cấp… Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, DATC đã triển khai nhiều chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, để tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tình đoàn kết, văn hóa doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mở rộng các các hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng.

Theo đó, DATC đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, đột xuất xoay quanh chủ đề: “Thi đua lao động giỏi hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và ngày truyền thống (28/8 hàng năm) của ngành Tài chính Việt Nam, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao”. Kết thúc các phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất, Ban Chấp hành Công đoàn DATC đã tổ chức các cuộc họp mở rộng để xét khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân đạt được những thành tích cao trong thực hiện các phong trào thi đua.

Cùng với đó, hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội từ thiện do các cấp, các ngành và Bộ Tài chính phát động, DATC đã tích cực tham gia với tinh thần tự giác, tự nguyện và trách nhiệm cao, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau cùng khắc phục khó khăn. Hàng năm, Công ty đã vận động đoàn viên công đoàn quyên góp tiền lương cho hoạt động xã hội – từ thiện, hình thành quỹ xã hội - từ thiện của DATC.

Trong 5 năm qua (2014 – 2018), Công ty đã chi cho hoạt động xã hội từ thiện với số tiền là 1,818 tỷ đồng, trong đó, đóng góp quỹ xã hội của Công đoàn Bộ Tài chính là 250 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 05 nhà Đại đoàn kết (thông qua Công đoàn Bộ Tài chính), với số tiền là 250 triệu đồng, tặng cho 05 nhân viên trong ngành Tài chính khó khăn về nhà ở tại các địa phương như: Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh; Hỗ trợ xây dựng nhà để Chuông tại Nghĩa trang xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị với số tiền 250 triệu đồng; Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bảo lụt năm 2016 và năm 2017 với tổng số tiền là 210 triệu đồng; Ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam là 100 triệu đồng; Trợ cấp đột xuất cho ván bộ nhân viên trong Công ty gặp hoàn cảnh khó khăn 95,5 triệu đồng...

Với những kết quả này, DATC không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, văn hóa doanh nghiệp mà còn góp phần tạo động lực cho cán bộ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.