DATC siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ

Quang Thành

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, mới đây Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, quán triệt và tạo động lực công tác năm 2022.

Hội nghị đánh giá, quán triệt và tạo động lực công tác năm 2022 của DATC
Hội nghị đánh giá, quán triệt và tạo động lực công tác năm 2022 của DATC

Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường chủ trì và chỉ đạo hội nghị với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng thành viên, các phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; dự báo xu thế, tình hình thị trường để định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Hội nghị cũng tập trung quán triệt một số quan điểm, nguyên tắc trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của DATC và việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối vớicán bộ nhân viên trong toàn Công ty.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, DATC triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tài chính trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể người lao động, DATC đã chủ động bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp và quyết định phù hợp mang lại kết quả tốt nhất.

Theo đó, tổng doanh thu ước thực hiện trên 1.200 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện gần 200 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch; Nộp Ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần  100 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ và Bộ Tài chính giao đều được DATc quyết liệt triển khai đồng bộ, kịp thời và đạt kết quả khả quan.  Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, DATC đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, bằng 143% so với con số thực hiện năm 2021.

Với tinh thần cao nhất, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng thực tiễn công tác, các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Đồng thời, nhận định, phân tích, bám sát thực tiễn, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với công tác mua bán, xử lý nợ. Từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thích ứng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Nhằm định hướng và tạo động lực cho cán bộ nhân viên, Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường khẳng định: Để hướng tới quy mô hoạt động phát triển hơn nữa trong thị trường mang tính cạnh tranh cao hiện nay, DATC cần phát huy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, sự đồng lòng, quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm, không sợ việc khó, dấn thân làm việc bằng nghị lực và tư duy tích cực với tinh thần tôn trọng sự khác biệt để cống hiến vì nhiệm vụ chung của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh “Ở đâu có ý chí, Ở đâu có dấn thân, Ở đó có con đường!”.

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường, Thành viên HĐTV Nguyễn Huy Lập cùng các phó Tổng Giám đốc tại Hội nghị
Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường, Thành viên HĐTV Nguyễn Huy Lập cùng các phó Tổng Giám đốc tại Hội nghị

Trên tinh thần đó, trong những tháng cuối năm, DATC đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổng doanh thu: ước 06 tháng cuối năm đạt 410 tỷ đồng, cả năm 2022 ước đạt 1.650 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm 2022 và bằng 108% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế: ước 6 tháng cuối năm đạt 146 tỷ đồng, cả năm 2022 ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 146% so với ước thực hiện năm 2021.

- Nộp ngân sách Nhà nước: ước 06 tháng cuối năm số nộp ngân sách nhà nước đạt 132 tỷ đồng, cả năm 2022 ước nộp 228 tỷ đồng, bằng 144% so với thực hiện 2021.

Cùng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, DATC quyết tâm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới: Hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh ngiệp nhà nước; Tái cơ cấu nợ của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC); tái cơ cấu nợ các đơn vị thành viên của Vinalines và Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. 

Mặt khác, DATC tiếp tục nghiên cứu đề xuất tham gia tái cơ cấu nợ một số Tổng công ty khác theo cơ chế đặc thù để từ đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.