Dấu ấn cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Khánh Chi

Trong những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đóng góp chung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông nỗ lực thực hiện cải cách hành chính và đạt nhiều kết quả tích cực.

KBNN Đắk Nông vinh dự xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính Tỉnh năm 2022, tăng 3 bậc so với năm 2021.
KBNN Đắk Nông vinh dự xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính Tỉnh năm 2022, tăng 3 bậc so với năm 2021.

KBNN Đắk Nông xác định, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những nhiệm vụ then chốt trong thực hiện Chiến lược phát triển đơn vị.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm 2023, KBNN Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-KBĐN ngày 04/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 05/QĐ-KBĐN ngày 10/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023; Công văn số 57/KBĐN-VP ngày 16/01/2023 về việc tiếp tục cải thiện chỉ số hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của KBNN... để chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

Theo đó, đơn vị tổ chức, triển khai rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực của các đơn vị chủ trì thực hiện nhằm phát hiện những TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC.  

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, KBNN Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-KBĐN ngày 13/01/2023 về việc ban hành Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 11/QĐ-KBĐN ngày 13/01/2023 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 của KBNN Đắk Nông theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ tại trụ sở làm việc ở vị trí thuận lợi dưới nhiều hình thức gồm: công khai trước sảnh giao dịch, công khai trên máy Kiôt khách hàng, công khai trên trang web KBNN.

Song song với đó, đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các đơn vị đã đưa 100% TTHC được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của KBNN cấp trên; giải quyết hồ sơ của khách hàng kịp thời, chính xác, đúng quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm ngày càng tăng. Đến nay được đơn vị duy trì nề nếp, đảm bảo giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

Về giải quyết TTHC trên dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 28/02/2023, có 902 đơn vị đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Đắk Nông đạt tỷ lệ 100%; Số dịch vụ công giải quyết đúng hạn là 59.598 giao dịch đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, KBNN Đắk Nông triển khai nhiều biện pháp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, cải thiện chỉ số hài lòng của khách hàng đối với đơn vị. Qua kết quả công bố của KBNN xếp hạng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN năm 2022, KBNN Đắk Nông xếp vị trí 23/64 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với 2021 là 36/64 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, vừa qua, tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số và công bố Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, huyện năm 2022, KBNN Đắk Nông vinh dự xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính Tỉnh năm 2022, tăng 3 bậc so với năm 2021.

Với những kết quả đạt được, KBNN Đắk Nông đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng phát triển để hình thành Kho bạc điện tử, Công nghệ thông tin và Kho bạc 3 không “Không chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không giao dịch tiền mặt” phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chiến lược KBNN đã đề ra.

Để tiếp tục đổi mới trong CCHC trong thời gian tới, KBNN Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tinh thần đổi mới CCHC đến toàn thể công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục có nhiều giải pháp để tăng cường tính hiệu quả, thực thi trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát quyết tâm thực hiện hiệu quả các kế hoạch năm 2023 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.