Đấu giá cổ phần trên HNX: Hơn 72% cổ phần chào bán thành công

PV.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hơn 72% cổ phần chào bán thành công qua HNX trong 7 tháng đầu năm 2021. Tổng khối lượng cổ phần chào bán đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần...

Trong 7 tháng đầu năm, tổng khối lượng cổ phần chào bán đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 72,3%. Số tiền thu được qua 5 phiên đấu giá đạt 119 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt gần 34,4 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phiên đấu giá của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia với 151 nhà đầu tư, thu về hơn 55,4 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng giá trị cổ phần bán được của các phiên đấu giá trong 7 tháng đầu năm 2021.

Cũng theo thống kê của HNX, từ đầu năm đến tháng 7/2021, đã diễn ra 5 phiên đấu giá. Trong đó, có 4 phiên là bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO): Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, và 1 phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Với 80% các phiên đấu giá là các phiên IPO đã đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, các phiên đấu giá tại HNX trong năm 2020 đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bảng 1: Thống kê các phiên đấu giá tại HNX 7 tháng đầu năm 2021

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An

3.355.370

1.784.800

21.417.600.000

2

Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

1.279.392

1.279.392

30.067.312.000

3

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

1.671.308

300

5.040.000

4

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV

404.400

404.400

12.172.440.000

5

CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

5.000.000

5.000.000

55.414.070.000

Nguồn: hnx.vn