Dầu gốc nhập khẩu làm nguyên liệu không phải nộp thuế bảo vệ môi trường

Theo baohaiquan.vn

Đó là khẳng định của Bộ Tài chính khi trả lời vướng mắc của Công ty CP Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu dầu gốc để làm nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất, chế biến ra dầu nhờn để xuất, bán tại Việt Nam (gồm cả trường hợp xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác để xuất khẩu), doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng dầu gốc nhập khẩu.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định thêm, doanh nghiệp buộc phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng dầu nhờn khi xuất, bán tại cơ quan Thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Nếu doanh nghiệp nhập khẩu dầu gốc để làm nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất, chế biến ra dầu nhờn và trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, doanh nghiệp thì mới không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng dầu gốc khi nhập khẩu và lượng dầu nhờn khi xuất khẩu.

Những khẳng định nói trên của Bộ Tài chính căn cứ vào những quy định tại Luật thuế Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn chi tiết.