Đấu thầu TPCP ngày 11/9: Thành viên dự thầu ít, thành công thấp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Chỉ có khối lượng trúng thầu ở hai kỳ hạn 3 và 5 năm, tuy nhiên điểm bất ngờ trong phiên này là con số dự thầu đối với hai kỳ hạn này chỉ có 6 thành viên. Con số này thấp hơn hẳn so với con số 20 thành viên tham dự tại kỳ hạn 2 và 5 năm phiên trước đó.

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 11/9 có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm, mỗi loại gọi thầu 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng khối lượng trúng thầu chỉ đạt 180 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 930 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,3-9,5%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,3%/năm, cao hơn 0,6%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 80 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm. Kết quả, huy động được 80 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,1%/năm, cao hơn 0,60%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 102.793,57 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu./.