Đầu tư 4 tháng đầu năm 2015


Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2015 ước tính đạt 16.140 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3083 tỷ đồng; vốn địa phương 13.057 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 53,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,2% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 10.023 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 1728 tỷ đồng, bằng 25,1% và tăng 9,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 727 tỷ đồng, bằng 25,4% và giảm 2,4%; Bộ Y tế 413 tỷ đồng, bằng 26,1% và tăng 94,8%; Bộ Xây dựng 358 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 2,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 185 tỷ đồng, bằng 21,7% và tăng 10,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 174 tỷ đồng, bằng 25,4% và tăng 0,9%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 140 tỷ đồng, bằng 23,8% và tăng 13%; Bộ Công Thương 95 tỷ đồng, bằng 21,9% và tăng 15,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 79 tỷ đồng, bằng 26,6% và tăng 4,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 53 tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 0,6%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 43.075 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 30.045 tỷ đồng, bằng 25,1% và tăng 7,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 10.541 tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2489 tỷ đồng, bằng 37,5% và tăng 0,3%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5793 tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3824 tỷ đồng, bằng 19,8% và tăng 8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1559 tỷ đồng, bằng 29,4% và tăng 21,8%; Nghệ An 1500 tỷ đồng, bằng 39,4% và tăng 5,5%; Kiên Giang 1213 tỷ đồng, bằng 36,5% và tăng 32,2%; Thanh Hóa 1144 tỷ đồng, bằng 33,7% và tăng 4,4%; Vĩnh Phúc 1077 tỷ đồng, bằng 20,6% và giảm 7,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2015 thu hút 448 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2676,3 triệu USD, tăng 14,9% về số dự án và giảm 17,1% về số vốn so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời có 167 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1046,2 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 3722,5 triệu USD, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4200 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 4 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2830,5 triệu USD, chiếm 76% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 327,7 triệu USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt 564,3 triệu USD, chiếm 15,2%.

Cả nước có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 4 tháng qua, trong đó Đồng Nai có số vốn đăng ký lớn nhất với 797,4 triệu USD, chiếm 29,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh với 603,6 triệu USD, chiếm 22,6%; Hà Nam 130,5 triệu USD, chiếm 4,9%; Trà Vinh 120 triệu USD, chiếm 4,5%; Vĩnh Phúc 118,2 triệu USD, chiếm 4,4%.

Trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 674,7 triệu USD, chiếm 25,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ 660 triệu USD, chiếm 24,7%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 421,8 triệu USD, chiếm 15,8%; Nhật Bản 185,3 triệu USD, chiếm 6,9%; Xin-ga-po 134,9 triệu USD, chiếm 5%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 115,7 triệu USD, chiếm 4,3%.