Đầu tư trong và ngoài nước 2 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thángHaiước tính đạt10432tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương2235tỷ đồng; vốn địa phương8197tỷ đồng. Tính chung2thángđầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt25,3nghìntỷ đồng, bằng10,2% kế hoạch năm và tăng5,4% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt5,8nghìntỷ đồng, bằng10,3%kế hoạch năm vàtăng 9,9% so vớicùng kỳnăm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tảiđạt 1978tỷ đồng, bằng11,2% vàtăng 16,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn594tỷ đồng, bằng9,3% vàtăng 7,3%;Bộ Y tế311tỷ đồng, bằng10,4% và tăng52,5%;Bộ Giáo dục và Đào tạo249tỷ đồng, bằng8,2% và tăng63,4%;Bộ Xây dựng111tỷ đồng, bằng12,3% vàgiảm 29,2%;Bộ Tài nguyên và Môi trường 89 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 8,6%;Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch57tỷ đồng, bằng9,9% và tăng0,9%; Bộ Công Thương49tỷ đồng, bằng11,6% và tăng18,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 27 tỷ đồng, bằng 10,7% và giảm 16,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 14 tỷ đồng, bằng 13,9% và giảm 39,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt19,5nghìntỷ đồng, bằng10,2% kế hoạch năm và tăng4,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt13999tỷ đồng, bằng9,8% và tăng8,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt4443tỷ đồng, bằng10,8% vàgiảm5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt1091tỷ đồng, bằng15% và giảm2,1%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt3134tỷ đồng, bằng10,3% kế hoạch năm vàtăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước;Bà Rịa - Vũng Tàu963tỷ đồng, bằng15,7% vàgiảm 4,9%;thành phố Hồ Chí Minh812tỷ đồng, bằng3,4% và tăng1,2%; Nghệ An806tỷ đồng, bằng21,7% và tăng9,7%;Thanh Hóa 755 tỷ đồng, bằng 19,2% và tăng 49,7%; Kiên Giang629tỷ đồng, bằng18,9% và giảm10%; Vĩnh Phúc548tỷ đồng, bằng10,4% vàtăng 27%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/02/2016 thu hút 291 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1905,1 triệuUSD, tăng 96,6% về số dự án và tăng 167,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp bổ sung vốn với 898,3 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 2803,4 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2tháng đầu năm ước tính đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 1995 triệu USD, chiếm 71,2% tổng vốn đăng ký; ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 210,6 triệu USD, chiếm 7,5%; các ngành còn lại đạt 597,8 triệu USD, chiếm 21,3%.

Cả nước có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng đầu năm, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 242,4 triệu USD, chiếm 12,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang 206,1 triệu USD, chiếm 10,8%; Bắc Ninh 200,6 triệu USD, chiếm 10,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 157,1 triệu USD, chiếm 8,2%; thành phố Hồ Chí Minh 155,9 triệu USD, chiếm 8,2%; Đồng Nai 142,7 triệu USD, chiếm 7,5%; Hà Tĩnh 139,1 triệu USD, chiếm 7,3%; Bình Dương 129,7 triệu USD, chiếm 6,8%.

Trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 435,2 triệu USD, chiếm 22,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Ma-lai-xi-a 233,2 triệu USD, chiếm 12,2%; Hàn Quốc 202,4 triệu USD, chiếm 10,6%; Nhật Bản 160,6 triệu USD, chiếm 8,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công(TQ) 153,5 triệu USD, chiếm 8,1%; Trung Quốc 141,1 triệu USD, chiếm 7,4%; Anh 141 triệu USD, chiếm 7,4%; Đài Loan 119,8 triệu USD, chiếm 6,3%.