Đầu tư trong và ngoài nước 8 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám ước tính đạt 20364 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3968 tỷ đồng; vốn địa phương 16396 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 26 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 4367 tỷ đồng, bằng 63,5% và tăng 8,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1874 tỷ đồng, bằng 65,5% và giảm 5,6%; Bộ Xây dựng 1079 tỷ đồng, bằng 69,6% và giảm 4,6%; Bộ Y tế 1031 tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 60,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 479 tỷ đồng, bằng 56,2% và tăng 17,6%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 422 tỷ đồng, bằng 61,5% và giảm 2,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 333 tỷ đồng, bằng 56,7% và tăng 5,6%; Bộ Công Thương 240 tỷ đồng, bằng 55,5% và tăng 9,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 203 tỷ đồng, bằng 68,5% và tăng 12,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông 129 tỷ đồng, bằng 71,6% và giảm 6,1%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 73699 tỷ đồng, bằng 60,8% và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 26632 tỷ đồng, bằng 71,2% và tăng 2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6188 tỷ đồng, bằng 91,3% và giảm 1,1%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 14154 tỷ đồng, bằng 70,2% kế hoạch năm và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 10545 tỷ đồng, bằng 54,7% và tăng 4,6%; Nghệ An 3179 tỷ đồng, bằng 83,5% và tăng 4,9%; Vĩnh Phúc 2894 tỷ đồng, bằng 55,2% và tăng 15,3%; Quảng Ninh 2871 tỷ đồng, bằng 40,4% và tăng 25,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2769 tỷ đồng, bằng 52,2% và giảm 0,8%; Kiên Giang 2692 tỷ đồng, bằng 81% và tăng 29,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2015 thu hút 1219 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7878,9 triệu USD, tăng 22,9% về số dự án và tăng 8,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 389 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 5459,7 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn đăng ký tăng thêm đạt 13338,6 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 8 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10359,5 triệu USD, chiếm 77,7% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1827,8 triệu USD, chiếm 13,7%; các ngành còn lại đạt 1151,3 triệu USD, chiếm 8,6%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 2010,4 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đồng Nai 987,4 triệu USD, chiếm 12,5%; Bình Dương 705,6 triệu USD, chiếm 9%; Hà Nội 424,7 triệu USD, chiếm 5,4%; Tây Ninh 422,8 triệu USD, chiếm 5,4%; Hậu Giang 288 triệu USD, chiếm 3,7%; Hải Phòng 267,9 triệu USD, chiếm 3,4%.

Trong số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1648,8 triệu USD, chiếm 20,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Vương quốc Anh 1248 triệu USD, chiếm 15,8%; Thổ Nhĩ Kỳ 660,3 triệu USD, chiếm 8,4%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 650,7 triệu USD, chiếm 8,3%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 582,3 triệu USD, chiếm 7,4%; Đài Loan 519,2 triệu USD, chiếm 6,6%; Trung Quốc 470,3 triệu USD, chiếm 6%; Nhật Bản 434,7 triệu USD, chiếm 5,5%.