Đầu tư trong và ngoài nước tháng 1/2016

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một ước tính đạt 15036 tỷ đồng, bằng 6,1% kế hoạch năm và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

-Vốn trung ương quản lý đạt 3559 tỷ đồng, bằng 6,3% kế hoạch năm và tăng12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1185 tỷ đồng, bằng 6,7% và tăng 15,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 354 tỷ đồng, bằng 5,5% và tăng 7,4%; Bộ Y tế 191 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 81,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 142 tỷ đồng, bằng 4,7% và tăng73,4%; Bộ Xây dựng 68 tỷ đồng, bằng 7,5% và giảm 23,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 55 tỷ đồng,bằng 6,5% và tăng 14,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 35 tỷ đồng, bằng 6,1% và tăng 6,1%; Bộ Công Thương 30 tỷ đồng, bằng 7,1% vàtăng 18%; Bộ Khoa học và Công nghệ 15 tỷ đồng, bằng 6% và giảm 21,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 8 tỷ đồng, bằng 7,9% và giảm 38,5%.

- Vốn địa phương quản lý đạt11477tỷ đồng, bằng6% kế hoạch năm vàtăng8,8% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó:Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 8167 tỷ đồng, bằng 5,7% và tăng 8,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 2628 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 8,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 682 tỷ đồng, bằng9,4% và tăng 10%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2059 tỷ đồng, bằng 6,8% kế hoạch năm vàtăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước; Bà Rịa - Vũng Tàu603 tỷ đồng, bằng 9,8% và giảm 7%; thành phố Hồ Chí Minh 558 tỷ đồng, bằng 2,3% và tăng 3,1%;Nghệ An 416 tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 5,3%; Thanh Hóa 396 tỷ đồng, bằng 10% và tăng 36%;Kiên Giang 332 tỷ đồng, bằng 10% và giảm17,6%;Vĩnh Phúc 319 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 42,5%.

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, từ đầu năm đến thời điểm 20/01/2016cả nước có 127 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1011,4 triệu USD, tăng 188,6% về số dự án và tăng 157,9% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 56 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp bổ sung vốn với 323,4 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1334,8 triệu USD, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 01/2016 ước tính đạt 800 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài của các dự án cấp mới trong tháng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạovới số vốn đăng ký đạt 905,1 triệu USD, chiếm 67,8%tổng vốn đăng ký; ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 210,6 triệu USD, chiếm 15,8%; các ngành còn lại đạt 219,1 triệu USD, chiếm 16,4%.

Cả nước có 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 226,9 triệu USD, chiếm 22,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Ninh 145,1 triệu USD, chiếm 14,3%; thành phố Hồ Chí Minh 130,4 triệu USD, chiếm 12,9%; Bắc Giang 112,4 triệu USD, chiếm 11,1%; Tây Ninh 99,1 triệu USD, chiếm 9,8%; Phú Yên 59,2 triệu USD, chiếm 5,9%; Bình Dương 50,5 triệu USD, chiếm 5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 42,1 triệu USD, chiếm 4,2%.

Trong số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong tháng Một năm nay, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 290,7 triệu USD, chiếm 28,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Ma-lai-xi-a 233,2 triệu USD, chiếm 23,1%; Hàn Quốc 108,6 triệu USD, chiếm 10,7%; Trung Quốc 72,3 triệu USD, chiếm 7,1%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 67 triệu USD, chiếm 6,6%;Nhật Bản 62,3 triệu USD, chiếm 6,2%; Ấn Độ 59,8 triệu USD, chiếm 5,9%.