Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tuyến về Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Theo vovworld.vn

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề "Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam".

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn và đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6) phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo ưu tiên thực hiện mục tiêu kép (vừa an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời vừa phát triển kinh tế - xã hội) trong giai đoạn hiện nay. 

Theo đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề "Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam". 

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021. Ảnh:monre.gov.vn
Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021. Ảnh:monre.gov.vn

Các khẩu hiệu tuyên truyền cho Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gồm: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân; Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương; Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta; Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển; Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau; Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người.