Các thách thức trong bảo tồn, sử dụng bền vững đại dương, biển, các nguồn lợi của biển

Các thách thức trong bảo tồn, sử dụng bền vững đại dương, biển, các nguồn lợi của biển

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực rất lớn nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững (PTBV). Tuy nhiên, việc đạt được Mục tiêu PTBV 14 (SDG 14): Tài nguyên nước - Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Hội thảo quy hoạch không gian biển Việt Nam

Hội thảo quy hoạch không gian biển Việt Nam

Tại hội thảo "Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" diễn ra trong hai ngày 5-6/01/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đại diện Na Uy chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch không gian biển với Việt Nam.
Ngành Thuế triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Ngành Thuế triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 1538/KHTC-QT ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động cụ thể.
Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Mục tiêu Chương trình là thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương...
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về kinh tế biển, thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế biển. Bài viết nhận diện những vấn đề còn hạn chế trong quản lý nhà nước về kinh tế biển, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay.
Truyền thông về biển và đại dương hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng

Truyền thông về biển và đại dương hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng

Thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương.
Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng hiệu quả không gian biển

Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng hiệu quả không gian biển

Việt Nam có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế biển. Để phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên dựa trên tiềm năng các tài sản biển và ven biển của quốc gia, xây dựng quy hoạch không gian biển là cần thiết đối với Việt Nam.