Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành lĩnh vực giao thông

Theo Lê Hòa/baokiemtoannhanuoc.vn

Hiện nay, một số dự án giao thông chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án; việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước còn chậm, chưa triệt để...

Quyết toán dự án hoàn thành sẽ là một trong các tiêu chí để Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, xếp loại chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Nguồn: baogiaothong.vn
Quyết toán dự án hoàn thành sẽ là một trong các tiêu chí để Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, xếp loại chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Nguồn: baogiaothong.vn

Đó là khẳng định trong Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành, vừa được Bộ này ban hành.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc quyết toán dự án hoàn thành đã đi vào nề nếp và hoàn thành khối lượng lớn dự án. Tuy nhiên, đến nay, còn một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và các dự án BOT cũng như công tác quyết toán giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các địa phương; việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước còn chậm, chưa triệt để.

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại nêu trên là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) chưa quan tâm đúng mức cho công tác quyết toán; chưa thực sự chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chưa tích cực đôn đốc, phối hợp với các địa phương phê duyệt quyết toán GPMB theo thẩm quyền để tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án; các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa thực sự tích cực hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện…

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận phê duyệt, quyết toán…

Trong đó, ban QLDA kiểm tra quyết toán, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kế hoạch quyết toán Bộ Giao thông vận tải đã giao. Chậm nhất trong năm 2021 phải trình quyết toán dứt điểm toàn bộ các phần còn lại chưa được thỏa thuận quyết toán của toàn bộ các dự án BOT. Sau thời gian trên, nhà đầu tư, ban QLDA tự chịu trách nhiệm về giá trị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận quyết toán.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA hoàn tất các thủ tục đầu tư, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý còn có những hạn chế về công tác quyết toán.

Đối với các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải, Bộ cũng yêu cầu thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu Vụ Đối tác công - tư cùng với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tham mưu đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, xử phạt vi phạm quy định quyết toán dự án hoàn thành trong quá trình tham mưu về hồ sơ mời thầu nhà đầu tư dự án theo hình thức đối tác công-tư, lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng dự án; thực hiện việc xử phạt vi phạm theo quy định của hợp đồng dự án…