Hết ngày 31/12, chủ phương tiện phải trả phí dán thẻ ETC

Hết ngày 31/12, chủ phương tiện phải trả phí dán thẻ ETC

Ngày 30/11, Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải địa phương và các Cục quản lý đường bộ, doanh nghiệp triển khai tuyên truyền đến các chủ phương tiện về việc sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Vướng mắc đầu tư dự án BOT giao thông

Vướng mắc đầu tư dự án BOT giao thông

Hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy theo các chuyên gia kinh tế, đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc cần được quan tâm và coi là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Việc nhà đầu tư tư nhân tham gia nhiều dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đã góp phần đẩy nhanh tiến độ kết nối giao thông cao tốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc đầu tư dự án BOT đang gặp nhiều vướng mắc.
 Hơn 8.900 tỷ đồng đầu tư cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo

Hơn 8.900 tỷ đồng đầu tư cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng BOT Dự án thành phần đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.