Cục Thuế Hà Nội:

Đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thùy Linh

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023.

Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Hiện Cục Thuế Hà Nội đang quản lý 195.000 doanh nghiệp, 186.000 hộ kinh doanh. Trong đó, theo thống kê ban đầu, có 5.838 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (nộp thuế theo phương pháp kê khai) kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, khách sạn; trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí; kinh doanh vàng, bạc. Số thu ngân sách năm 2022 các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong 5 nhóm trên là 4.181 tỷ đồng, chiếm 1,36% tổng thu ngân sách; chiếm 6,5% số thu ngoài quốc doanh.

Cục Thuế Hà Nội xác định, để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, định hướng các giải pháp tốt hơn trong hoạt động kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu đặt ra phải xây dựng được các giải pháp chủ động của Cơ quan thuế. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp hỗ trợ, ủng hộ từ các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn trong tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trong việc sử dụng hóa đơn trong các hoạt động giao dịch kinh tế hàng ngày.

 

Theo thống kê ban đầu, hiện có 5.838 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (nộp thuế theo phương pháp kê khai) kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, khách sạn; trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí; kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng tập trung rà soát 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng triển khai, đồng thời nắm bắt thông tin tên các nhà cung cấp hóa đơn điện tử đang sử dụng; phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm quản lý bán hàng triển khai tiếp cận doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm kinh doanh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế Hà Nội cũng thành lập các đoàn khảo sát trực tiếp với người nộp thuế trên địa bàn nhằm nắm bắt nhu cầu, mong muốn, cũng như khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từ đó có những kiến nghị về chính sách, các giải pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Nhờ những giải pháp thiết thực này, trong giai đoạn 1 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/3/2023), Cục Thuế Hà Nội đã hướng dẫn 3.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc 5 nhóm ngành nghề có sử dụng máy tính tiền/phần mềm bán hàng đăng ký triển khai thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Trong giai đoạn 2 (từ ngày 1/4/2023), Cục Thuế Hà Nội dự kiến triển khai đối với 2.538 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc 5 nhóm ngành nghề, nhưng chưa sử dụng máy tính tiền/phần mềm bán hàng. Đến nay, Cục Thuế tiếp tục hướng dẫn 1.723 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc giai đoạn này tiếp cận sử dụng máy tính tiền/phần mềm bán hàng và đăng ký triển khai thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023.

Theo Cục Thuế Hà Nội, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn nhất định. Cụ thể, quy định pháp lý hiện hành chưa có quy định bắt buộc về việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Một số đơn vị chưa có nhu cầu sử dụng máy tính tiền/phần mềm bán hàng. Ngoài ra, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng làm phát sinh một số vướng mắc về chi phí, phương án chuyển đổi dữ liệu dẫn đến các đơn vị còn từ chối trong việc thay đổi phương thức quản lý. Đặc biệt, thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.

Để có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thời gian tới Cục Thuế Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế để giải quyết, hỗ trợ các trường hợp vướng mắc về chính sách, giải pháp kết nối khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế cũng sẽ chủ động tham mưu, phố hợp với ban, ngành, địa phương để tăng cường sự chỉ đạo từ các cơ quan quản lý nhà nước khác, giúp cho việc triển khai được thuận lợi đối với từng lĩnh vực, ngành nghề thuộc diện sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.