Đẩy mạnh tái cơ cấu khối doanh nghiệp trung ương

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tại Hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2015” vừa được tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp nhà nước vào những thành tựu chung của đất nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu khối doanh nghiệp trung ương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. Nguồn: internet

Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển

Báo cáo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, Đảng bộ Khối có 32 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng. Trong giai đoạn 2011-2015 có 28 đơn vị cần xây dựng đề  án tái cơ cấu. Theo nhận định của Đảng bộ khối các Doanh nghiệp Trung ương, 28 đơn vị trên đã hoàn thành xây dựng đề án, trong đó 24 đơn vị đã được phê duyệt đề án tái cơ cấu, 4 đơn vị đã trình đề án, đang hoàn thiện và chờ phê duyệt.

Theo đề án, 24 đơn vị được tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con, trong đó có 15 công ty mẹ Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, chín công ty mẹ cần tiến hành cổ phần hóa.  Đến nay, 3 công ty mẹ đã cổ phần hóa là Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam; các công ty mẹ sẽ cổ phần hóa trong năm 2014 là: Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Hàng không.

Trong năm 2015, có 4 công ty mẹ của các tổng công ty còn lại cần được cổ phần hóa là: Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư-Phát triển Nhà và  Đô thị, Tổng công ty Công nghiệp Ximăng.

Theo đề án, 642 doanh nghiệp cần thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước. 167 doanh nghiệp đã thực hiện thoái vốn, tổng số vốn đã thoái thu về đạt trên 7.800 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2015, tiếp tục thoái vốn toàn bộ tại 472 doanh nghiệp.

Báo cáo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương nhận định, cùng với thực hiện tái cơ cấu, các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Khối được bảo toàn và liên tục phát triển. Nộp ngân sách liên tục tăng, năm 2013, các đơn vị đã nộp tới trên 297.000 tỷ đồng, tương đương 36,6% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả nước.

Đổi mới để khẳng định vai trò dẫn đầu

Chỉ  đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, thời gian tới, trong quá trình tái cơ cấu, cần tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước, trong đó doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phó Thủ tướng cho rằng, muốn thực hiện điều đó, doanh nghiệp Nhà nước phải được sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả để có cơ cấu hợp lý, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng. Đồng thời, công tác tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước phải tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác; phải được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp Nhà nước phải được đổi mới về quản trị để làm tốt nhiệm vụ của mình; đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học- công nghệ, đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế phát triển.

Để làm tốt công tác tái cơ cấu, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ tốt trọng tâm tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, xây dựng Đề án theo lộ trình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, phương thức, công nghệ quản lý theo hướng hiện đại; thực hiện cơ cấu lại nhân lực; đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức đảng và công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra những mục tiêu, giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối giai đoạn 2014-2015, trọng tâm là hoàn thành cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đảng ủy khối chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, đảm bảo chỉ tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề liên quan đã được phê duyệt trong đề án tái cơ cấu; kiện toàn cán bộ quản lý, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng thu nộp ngân sách nhà nước hằng năm; đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cho phù hợp với mô hình tổ chức doanh nghiệp sau tái cơ cấu.