Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

PV.

Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quy mô lớn tích cực đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa. Trong 06 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị thực tế của 19 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa đạt 31.331 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, trong 06 tháng đầu năm 2017, đã có 19 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Tổng giá trị thực tế của 19 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.331 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 7.942 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 19 đơn vị là 8.820 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 4.035 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 3.073 tỷ đồng, bán cho người lao động 69 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 12 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 1.630 tỷ đồng.

Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quy mô lớn cũng tích cực đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa như Triển khai kế hoạch cổ phần hóa tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), các Tổng công ty phát điện 1, 2 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó, công bố giá trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Phê duyệt phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO), Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng);…