Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đường bộ cao tốc

Anh Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh Bình Phước cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Nam Định - Thái Bình và Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 17/8/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Nam Định - Thái Bình và Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Thông báo nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh UBND tỉnh Thái Bình, Bình Phước và các tỉnh liên quan đã tích cực chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của hai dự án đường bộ cao tốc. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình hỗ trợ các địa phương trong công tác này.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh Bình Phước cần quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Nam Định - Thái Bình và Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo đúng quy định pháp luật.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, gửi UBND tỉnh Thái Bình trong tháng 8/2023 để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong nửa đầu tháng 9/2023.

UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án để thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại các Văn bản số 88/TB-VPCP ngày 22/3/2023, Văn bản số 5800/VPCP-CN ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ...

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Văn phòng Quốc hội để đăng ký nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tổng hợp các cơ chế đặc thù theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong kỳ họp cuối năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc triển khai 2 dự án trên.