Đề án nộp thuế 24/7 - Tiếp tục cải cách thủ tục thu nộp thuế

Theo baohaiquan.vn

Bắt đầu từ tháng 11/2017, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Triển khai đề án này, cơ quan Hải quan, ngân hàng thương mại và người nộp thuế sẽ được hưởng những lợi ích gì và cần phải chuẩn bị những gì?

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong (Cục Hải quan Bắc Ninh).
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong (Cục Hải quan Bắc Ninh).

Thay đổi hình thức mới

Thay vì người nộp thuế nộp tiền tại ngân hàng thương mại, sau đó ngân hàng chuyển thông tin nộp thuế đến cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan xác nhận thông tin và thông quan hàng hóa, thì nay người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Lê Mạnh Hùng, hiện việc nộp tiền thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK được thực hiện theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC tại cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và qua tổ chức tín dụng. Trong thời gian qua, việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều trong việc nộp tiền của người nộp thuế.

Hiện nay, tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trong tổng số tiền thuế nộp vào NSNN tương đối cao (khoảng 92%), song hạn chế là chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch (cut off time: COT), các đơn vị hải quan còn phải bố trí nhân lực để phục vụ thu tiền mặt.

Bên cạnh đó, số lượng giao dịch ngân hàng không truy vấn được thông tin hoặc đã truy vấn được thông tin nhưng thông tin không phù hợp với cơ sở dữ liệu của Hải quan nên không thực hiện thanh toán điện tử qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Nguyên nhân chủ yếu do DN khai báo không phù hợp với thông tin nộp tiền do Cổng thanh toán điện tử hải quan cung cấp nhưng ngân hàng không được phép sửa lại nếu người nộp thuế không chấp thuận, dẫn đến thông tin sai, lệch hoặc không chuyển tiền thanh toán điện tử cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, chưa đáp ứng được tốc độ thông quan của hệ thống VNACCS.

Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, đòi hỏi ngành Hải quan cần thiết phải nâng cấp Cổng thanh toán điện tử để thực hiện mục tiêu: Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK của DN xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Đây là đề án trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong năm 2017 để hỗ trợ DN nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan (24/7).

Tăng sự chủ động cho DN

Theo phân tích của đại diện Cục Thuế XNK, hình thức nộp thuế mới này sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế. Cùng với đó, DN có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất cứ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Hải quan.

Đặc biệt, hình thức nộp thuế mới này sẽ đảm bảo thông tin nộp thuế của người nộp thuế toàn vẹn, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, đặc biệt sẽ khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, khắc phục được hạn chế về thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Đối với cơ quan quản lý, hình thức nộp thuế 24/7 này sẽ giúp tiết kiệm được nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế. Đảm bảo trừ nợ chính xác các khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi DN nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm DN sau khi đã nộp thuế. Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin. Điều này sẽ giúp tăng mức độ hài lòng của cộng đồng DN, các nhà đầu tư quốc tế.

Hình thức thu thuế mới này sẽ giúp các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng tiền năng, hạn chế sai sót thông tin cần phải tra soát của các chứng từ nộp tiền.

Triển khai như thế nào?

Được biết, theo tiến trình triển khai đề án, phía người nộp thuế sẽ phải cung cấp thông tin chữ ký số đã đăng nhập vào VNACCS; Đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế và thông quan 24/7; Đăng ký với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản và cung cấp cho cơ quan Hải quan trong tháng 7/2017.

Phía cơ quan Hải quan khi triển khai đề án này sẽ sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình thực hiện trên hệ thống cho người nộp thuế.

Cùng với đó, triển khai đề án này, cơ quan Hải quan sẽ ký bổ sung thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu thuế. Theo đó, các ngân hàng thương mại phối hợp thu sẽ thống nhất với Tổng cục Hải quan bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin.

Các ngân hàng thương mại phối hợp thu sẽ ký với người nộp thuế về việc ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho ngân hàng thương mại thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán của người nộp thuế tại chi nhánh ngân hàng thương mại để thực hiện các giao dịch nộp thuế và thông quan 24/7.

Đồng thời, chuyển danh sách và nội dung văn bản người nộp thuế cam kết, ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan. Bên cạnh đó là bổ sung, nâng cấp phần mềm trao đổi thông tin nhận thông điệp từ Tổng cục Hải quan chuyển lệnh thanh toán của người nộp thuế (kiểm tra, xác thực chữ ký số của người nộp thuế, chứ ký số của cơ quan Hải quan, số dư trên tài khoản của người nộp thuế).

Theo đại diện Cục Thuế XNK, việc triển khai nộp thuế 24/7 mà Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị triển khai sẽ chỉ thực hiện đối với các ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Đến thời điểm hiện tại đã có 36 ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan, trao đổi thông tin nộp tiền bằng phương thức điện tử; người nộp thuế có mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Để trao đổi về những vấn đề liên quan cần triển khai khi thực hiện đề án này, ngày 7/7 Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo với 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu thuế để lắng nghe ý kiến về vấn đề này.

Tại hội thảo, đại diện các ngân hàng đã trao đổi cụ thể về các tiêu chí thông tin ngân hàng cần khai báo, việc xác nhận chữ ký số của DN ở phía ngân hàng, việc hỗ trợ của Tổng cục Hải quan với các ngân hàng trong các khâu trình duyệt. Bên cạnh đó, đại diện một số ngân hàng cũng đưa ra tình huống: trong trường hợp DN đã đăng ký trên cổng thông tin của Tổng cục Hải quan nhưng sau đó lại không đến làm thủ tục tại ngân hàng thì những thông tin khai của DN bao lâu sau sẽ bị hủy? Phía ngân hàng phải chuẩn bị và nâng cấp những gì khi triển khai đề án này?... Những ý kiến đưa ra tại hội thảo bước đầu đã được phía Tổng cục Hải quan giải đáp.

Sau hội thảo, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức đưa ra những nội dung cần xin ý kiến và phía các ngân hàng thương mại sẽ góp ý bằng văn bản về những nội dung triển khai đề án để đảm bảo đúng các tiến độ triển khai đề án này.