Đề xuất bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp về bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

PV.

Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo Nghị định sửa đổi, thống nhất quy định về thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm trong tất cả các trường hợp trừ trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm là "Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới dưới 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an."

Đồng thời, Dự thảo Nghị định bỏ quy định về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe không thanh toán đủ phí theo quy định và đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm do các nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm về việc triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiếm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính; không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để tránh tình trạng cạnh tranh, giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường hiện nay.