Đề xuất mức phí giám định tư pháp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức phí giám định tai nạn giao thông 2.260.000 đồng/1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh. 

Mức phí giám định chữ viết, chữ ký được đề xuất là 1.820.000/1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh.

Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phí giám định ma túy từ 1.670.000-3.350.000 đồng/1 mẫu giám định; phí giám định số khung-số máy ô tô, xe máy là 1 triệu đồng/xe.

Biểu phí giám định tư pháp được đề xuất cụ thể như sau:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu  (đồng)

1

Dầu vết đường vân

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.330.000

2

Dấu vết cơ học

 

 

2.1

Khóa, công cụ

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.770.000

2.2

Tai nạn giao thông

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.260.000

3

Súng, đạn

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.130.000

4

Tài liệu

 

 

4.1

Ấn phẩm

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.540.000

4.2

Chữ viết, chữ ký

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.820.000

4.3

Giấy bạc

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.680.000

4.4

Tài liệu đánh máy, photocopy

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.160.000

4.5

Tình trạng tài liệu

1 mẫu giám định

1.550.000

5

Ảnh

 

 

5.1

Dựng ảnh chân dung đối tượng theo mô tả

01 đối tượng

2.420.000

5.2

Ảnh người, ảnh vật

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

1.930.000

5.3

Tình trạng ảnh, băng hình

1 mẫu giám định

3.440.000

6

Cháy, nổ

 

 

6.1

Dấu vết cháy

1 mẫu giám định

2.430.000

6.2

Dấu vết chập mạch điện

1 mẫu giám định

1.700.000

6.3

Vật liệu nổ

1 vật liệu

2.160.000

6.4

Vật nổ, pháo nổ, sản phẩm nổ

1 đối tượng

1.800.000

6.5

Cháy, nổ khác

1 đối tượng

2.180.000

7

Kỹ thuật

 

 

7.1

Kỹ thuật an toàn phương tiện giao thông

1 phương tiện

2.400.000

7.2

Số khung-số máy ô tô

1 ô tô

1.000.000

7.3

Số khung-số máy xe máy

1 xe máy

1.000.000

8

Âm thanh

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

4.240.000

9

Sinh học

 

 

9.1

Dấu vết chất bài tiết

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.080.000

9.2

Gỗ

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

3.150.000

9.3

Dấu vết vải sợi

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.590.000

10

Hóa học

 

 

10.1

Đất bụi

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.880.000

10.2

Dầu mỡ

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.540.000

10.3

Giấy, keo, hồ dán

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.900.000

10.4

Hàng giả

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

5.720.000

10.5

Chất lạ

1 mẫu giám định

3.200.000

10.6

Kim loại

1 mẫu giám định

3.150.000

10.7

Mực, chất màu

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

3.250.000

10.8

Nhựa, cao su

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.700.000

10.9

Sơn

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.820.000

10.10

Thủy tinh, đá, khoáng vật

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

3.560.000

10.11

Xăng, dầu

1 mẫu giám định, 1 mẫu so sánh

2.360.000

10.12

Ma túy nhóm ATS

1 mẫu giám định

1.700.000

10.13

Ma túy nhóm ATS trong mẫu phẩm sinh học

1 mẫu giám định

3.330.000

10.14

Ma túy nhóm Benzodiazepin

1 mẫu giám định

1.670.000

10.15

Ma túy nhóm Benzodiazepin trong mẫu phẩm sinh học

1 mẫu giám định

3.200.000

10.16

Cần sa

1 mẫu giám định

1.680.000

10.17

Cần sa trong mẫu phẩm sinh học

1 mẫu giám định

3.350.000

10.18

Cocain

1 mẫu giám định

1.690.000

10.19

Cocain trong mẫu phẩm sinh học

1 mẫu giám định

3.100.000

10.20

Ma túy nhóm Opiat

1 mẫu giám định

1.690.000

10.21

Ma túy nhóm Opiat trong mẫu phẩm sinh học

1 mẫu giám định

3.000.000

Phí trên áp dụng với cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành Công an, Quốc phòng, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hải quan và Kiểm lâm khi nộp hồ sơ trưng cầu giám định; tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ yêu cầu giám định.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân khi trưng cầu giám định tại cơ quan giám định cùng ngành thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này. Với các trường hợp này, chi phí giám định được bảo đảm từ nguồn kinh phí hoạt động hằng năm của ngành Công an và ngành Quốc phòng.