Đến năm 2025, hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi

PV.

Đó là mục tiêu quan trọng tại Quyết định số 284/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Khu kinh tế Nghi Sơn bao gồm: Toàn bộ diện tích Khu kinh tế Nghi Sơn cũ; phần diện tích còn lại của huyện Tĩnh Gia; 3 xã Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính (thuộc huyện Nông Cống) và 3 xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc (thuộc huyện Như Thanh) có tổng diện tích 106.000 ha.

Mục đích của điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn là xây dựng Khu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển biển Việt Nam nói riêng; xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành khu vực phát triển kinh tế năng động, đột phá, nhanh và bền vững, một trọng điểm phát triển ở phía Nam của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là trung tâm thu hút về đầu tư và trung chuyển hàng hóa của vùng và khu vực; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Nghi Sơn được xây dựng trở thành khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu và công nghiệp cơ bản; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

Mục tiêu là từ nay đến năm 2025, hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, triển khai một số công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau năm 2025, phát triển đồng bộ về công nghiệp; dịch vụ; thương mại; tài chính; văn hóa - xã hội; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng; đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong các khu đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn cao; phát triển theo mô hình đô thị xanh và bền vững; phấn đấu trở thành một khu vực đô thị phát triển năng động và hiện đại.

Quyết định yêu cầu khi nghiên cứu quy hoạch phải phân tích, đánh giá rõ vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển của Khu kinh tế; đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, lao động, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, các chương trình, dự án đang triển khai có liên quan đến Khu kinh tế; định hướng quy hoạch chung xây dựng...

Đồ án quy hoạch được lập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000. Thành phần, nội dung, quy cách và số lượng hồ sơ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.