Cục Thuế TP. Hà Nội:

“Điểm mặt” 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất

Minh Anh

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 441 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất. Tổng số tiền doanh nghiệp nợ thuế là 105,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong danh sách 441 DN nợ thuế, có 363 đơn vị nợ hơn 44,2 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019. Trong đó, 360 đơn vị, doanh nghiệp nợ hơn 36,7 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp; 3 đơn vị nợ 7,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/9/2019.

Cụ thể, đứng đầu trong danh sách Công ty cổ phần Bất động sản Thăng Long với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng (tính đến ngày 30/9/2019). Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/11/2019, Công ty này mới nộp 238 triệu đồng tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế). Tiếp theo là Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Việt nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

3 đơn vị nợ tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất, Công ty cổ phần Dịch vụ đường sắt khu vực 1 có số nợ nhiều nhất, với số nợ lên tới hơn 6,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, có 78 đơn vị nợ hơn 61,5 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Điển hình là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại – Vinawaco 25 hơn 12,8 tỷ đồng; Công ty Xây dựng Trường Giang nợ hơn 5,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật điện và viễn thông công nghệ cao nợ 5,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lisohaka nợ 5,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Rosland nợ 4,7 tỷ đồng…

Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã công bố công khai 2.548 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là hơn 7.127,7 tỷ đồng.

Để giảm số nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.