Điểm sáng các mảng thị trường trên HNX

Minh Khang

Năm 2018 tiếp tục là một năm ghi nhận nhiều điểm sáng trong hoạt động trên các mảng thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trên thị trường cổ phiếu, tiếp nối thành công của chương trình đánh giá công bố thông tin (CBTT) và minh bạch của doanh nghiệp (DN) niêm yết triển khai từ năm 2014, năm 2018 HNX đã triển khai chương trình này cho các DN đại chúng quy mô lớn trên thị trường UPCoM.

Bước tiến này nhằm khuyến khích, động viên các DN UPCoM áp dụng các thông lệ tốt về CBTT và minh bạch bằng việc vinh danh 10 DN thực hiện tốt nhất CBTT và minh bạch. Thông qua đó, HNX cũng đánh giá nhận thức, thực thi các quy định và thông lệ tốt của các DN; Cung cấp các cơ sở, dẫn chứng cho việc kiến nghị rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến CBTT trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Để thúc đẩy thanh khoản cho thị trường, HNX đã chỉnh sửa Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết, nâng cấp hệ thống giao dịch cổ phiếu và chính đưa lệnh PLO vào áp dụng trong phiên sau giao dịch sau giờ kể từ ngày 5/11/2018. Tính đến 15/12/2018, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 7 DN với giá trị đăng ký niêm yết mới đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Hiện có 374 DN niêm yết trên HNX với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 190 nghìn tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm 2017. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 788 tỷ đồng/phiên, tăng 12% về khối lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trên TTCK phái sinh, tính đến hết ngày 15/12, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 76 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 6,9 lần so với bình quân năm 2017. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh hiện tại đang có hơn 56 nghìn tài khoản được mở tính đến hết ngày 15/12/2018…

Trên thị trường trái phiếu, HNX đã phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng những quy định pháp lý  mới như nâng cấp các phân hệ đấu thầu, giao dịch, thông tin, hệ thống chỉ báo… sẵn sàng triển khai các sản phẩm mới. HNX cũng tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu tổ chức thị trường trái phiếu DN và phương án xây dựng cổng thông tin trái phiếu DN.

Đối với hoạt động đấu giá, HNX đã hoàn thành nâng cấp hệ thống đấu giá để bổ sung các chức năng theo quy định mới, đặc biệt là chức năng dựng sổ, đây là một phương thức chào bán chứng khoán thông dụng tại các thị trường phát triển, sẵn sàng triển khai phương thức đấu giá mới khi hành lang pháp lý hoàn thiện.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa TTCK trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, HNX sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn. HNX tiếp tục phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoàn thành gói thầu công nghệ thông tin để các đơn vị có thể hoạt động trên cùng một nền tảng công nghệ hiên đại.

Ngoài ra, HNX cũng cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển các sản phẩm mới cho thị trường, đẩy mạnh cổ phần hóa. Đối với các hoạt động đã và đang triển khai, HNX sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng như phát triển thị trường trái phiếu chính phủ, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu DN.