Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu

PV.

Năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tập trung phối hợp xử lý những vụ vi phạm trọng điểm, tiến hành xem xét trách nhiệm của môi giới và công ty chứng khoán về mối liên hệ với cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng giá.

Năm 2018, số tiền thu từ xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lên đến 21 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Năm 2018, số tiền thu từ xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lên đến 21 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Tại buổi họp báo ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, năm 2018, Thanh tra UBCKNN đã ban hành 397 quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó có, 78 các tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết; 287 cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan; 23 tổ chức kinh doanh chứng khoán(công ty chứng khoán và  công ty quản lý quỹ); và 9 cá nhân có hành vi vi phạm đã bị thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt năm 2018 lên đến 21 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã có thông tư liên tịch về vấn đề xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán. Khi nhà đầu tư có dấu hiệu thao túng, nội gián cổ phiếu thì UBCKNN sẽ truy xuất và kiểm tra dòng tiền của người có hành vi vi phạm. Đồng thời, ngoài việc thanh tra, xử phạt theo thẩm quyền thì UBCKNN sẽ phối hợp với cơ quan công an tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có thể sẽ tiến hành khởi tố nếu có đủ dấu hiệu hình sự.

Điều này khẳng định sự quyết tâm của các bộ, ngành trong việc xử lý nghiêm hành vi thao túng trên thị trường chứng khoán, giúp thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, hiệu quả. Năm 2019, UBCKNN sẽ tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thị trường chứng khoán, bên cạnh đó, UBCKNN sẽ đảm bảo tính ổn định, ngăn nắp của thị trường.

Thời gian tới, cụ thể là sau Tết Nguyên đán, UBCKNN sẽ tập trung phối hợp xử lý những vụ vi phạm trọng điểm, tiến hành xem xét trách nhiệm của môi giới và công ty chứng khoán về mối liên hệ với cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng giá. Hồ sơ nào có dấu hiệu phạm tội hình sự sẽ chuyển ngay cho cơ quan công an.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ về tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xử lý kịp thời và nghiêm minh, yêu cầu đối tượng vi phạm chấn chỉnh khắc phục để phòng ngừa tái phạm. Tập trung xử lý các vụ việc nổi cộm, vụ việc có dấu hiệu thao túng, giao dịch nội bộ, dấu hiệu vi phạm hình sự để tạo tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.