Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh:

Điểm sáng tiêu biểu về xây dựng mô hình cơ quan “xanh - sạch - đẹp”

Huy An

Năm 2022, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG), Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục được ghi nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.

Năm qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tình hình trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chi phí hàng hóa đầu vào tăng, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường...

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục DTNN, đơn vị đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình là công tác xuất hàng DTQG theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và phát huy thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”.

Cụ thể, trong công tác xuất cấp hàng DTQG, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã xuất cấp an toàn, kịp thời hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân, học sinh với số lượng hơn 5.457 tấn gạo. Đồng thời, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất luân phiên đổi hàng DTQG kế hoạch năm 2022 với 21.000 tấn thóc và hơn 9.687 tấn gạo.

Là đơn vị tiêu biểu trong ngành DTNN trong thực hiện phong trào thi đua “xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh luôn phát huy và thực hiện tốt phong trào này, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành.

Đặc biệt, trong năm 2022, ghi nhận thành quả nỗ lực trong thực hiện phong trào thi đua “xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh vinh dự được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, là điểm sáng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An trong xây dựng mô hình cơ quan “xanh - sạch - đẹp - thân thiện”.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, năm 2023, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nguồn lực DTQG; xuất cấp kịp thời hàng DTQG hỗ trợ Nhân dân, học sinh các địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; bảo quản an toàn hàng DTQG; xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp...

Vững tin trong hành trình thực hiện nhiệm vụ năm mới với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, để ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong ngành DTNN.