Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên:

Hoàn thành xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 1

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ xuất cấp 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Trị học kỳ I, năm học 2022-2023. Đến ngày 24/11/2022, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp 100% kế hoạch được giao đảm bảo số lượng, chất lượng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành xuất 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ cho học sinh tỉnh Quảng Trị học kỳ I năm học 2022-2023.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành xuất 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ cho học sinh tỉnh Quảng Trị học kỳ I năm học 2022-2023.

Ngày 14/9/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCDT về việc xuất 37.388 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ gần 530.000 học sinh của 42 tỉnh, thành phố học kỳ I năm học 2022-2023, trong đó giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên triển khai xuất cấp 382,575 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Trị.

Triển khai nhiệm vụ được giao, ngay sau khi nhận nhiệm vụ được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị lên kế hoạch phân bổ, thời gian tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 -2023.

 

Kết quả, đến ngày 24/11/2022, đơn vị đã hoàn thành xuất 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ cho học sinh tỉnh Quảng Trị học kỳ I năm học 2022-2023.

 

Nhờ làm tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc xuất kho, vận chuyển, giao gạo theo kế hoạch phân bổ.

Trong quá trình tổ chức giao gạo cho các trường, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Trị kiểm tra, giám sát quá trình giao nhận gạo và hướng dẫn công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia sau khi tiếp nhận tại các trường.

Mặc dù ở một số điểm trường vùng miền núi của tỉnh Quảng Trị thời gian này phương tiện vận chuyển đi lại khó khăn do mưa lũ kéo dài, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ công chức, nỗ lực cố gắng tổ chức vận chuyển, giao gạo nhanh nhất.

Kết quả, đến ngày 24/11/2022, đơn vị đã hoàn thành xuất 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ cho học sinh tỉnh Quảng Trị học kỳ I năm học 2022-2023.

Gạo xuất cấp đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, đủ số lượng, sớm hơn thời gian quy định, giúp cho nhà trường, gia đình và học sinh yên tâm ổn định việc dạy và học trong năm học mới.