Điều chỉnh hơn 4.812,5 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019

PV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14, điều chỉnh giảm 4.812,524 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 chưa giao hết của các bộ, ngành và địa phương.

Đồng thời, bổ sung 4.812,524 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho các bộ, ngành và địa phương để thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết nêu rõ, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được bổ sung cho các dự án trên đến hết ngày 31/12/2020. Quá thời hạn trên, nếu chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ dự toán.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.