Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.
Mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Cụ thể, Quyết định số 1656/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên; so với hiện nay, mức cho vay mới tăng thêm 01 triệu đồng/tháng; Lãi suất cho vay ưu đãi tiếp tục được giữ nguyên là 0,65%/tháng.

Đối tượng được vay vốn, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

Một là, học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Hai là, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

Ba là, học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Quyết định số 1656/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 01/12/2019.