Điều hành giá điện năm 2017 phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, tại văn bản kết luận cuộc họp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ liên quan đề xuất kịch bản điều hành giá điện năm 2017 (lộ trình, mức độ điều chỉnh) trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động tính toán phương án, chi phí, giá thành, giá bán điện năm 2017. Trong đó, phấn đấu giảm thêm tỷ lệ tổn thất điện năng để giảm chi phí, giá thành theo hướng giảm tối đa tổn thất thương mại và phấn đấu giảm tổn thất kỹ thuật.

Đồng thời, rà soát kế hoạch đầu tư, phương thực huy động vốn để xác định nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tính toán phương án chi phí, giá thành, giá bán điện năm 2017. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý kịch bản điều hành giá điện năm 2017 phải nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản trị và kiểm soát hiệu quả chi phí, giá thành như chi phí vật liệu đầu vào, chi phí nhân công,… của cả Tập đoàn, bao gồm cả các công ty thành viên. Xác định lộ trình phấn đấu cắt giảm 7,5- 10% chi phí thường xuyên của cả tập đoàn.

Về giá điện, Thủ tướng chỉ đạo, EVN xây dựng các phương án giá bán điện theo các kịch bản: Giá than, giá khí điều chỉnh hoặc không điều chỉnh theo thị trường; khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ chưa phân bổ được xử lý theo cơ chế đặc thù hoặc theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán quy định.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện vẫn giữ nguyên trong 2 năm qua ở mức 1.622,01 đồng/kWh.

Ngoài ra, Bộ Công thương sẽ chủ trì và phối hợp với các bên liên quan và EVN nghiên cứu, đề xuất các đơn vị sử dụng than được nhập khẩu để nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch cho thị trường điện theo Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 7/2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Năm 2016, EVN đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị như tiết kiệm 5% chi phí vật liệu, dịch vụ ngoài, chi phí khác bằng tiền với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng; ban hành Quy chế khuyến khích thực hiện tối ưu hóa chi phí gắn với tiền lương, tiền thưởng qua đó làm động lực phấn đấu đối với toàn thể công nhân viên.

Đặc biệt, trong năm 2016, EVN đã giảm tỷ lệ tổn thất điện năng vượt kế hoạch 0,13% (kế hoạch là 7,7% nhưng thực hiện được 7,57%- một tỷ lệ cao trong khu vực khi Malaysia tỷ lệ này là 8%). Với tỷ lệ này, EVN đã tiết kiệm được 243 triệu kWh, tương đương với 404 tỷ đồng.