Công khai và minh bạch giá điện

PV.

Trong văn bản chỉ đạo điều hành mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục công khai, minh bạch giá điện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần công khai, minh bạch giá điện. Nguồn: internet
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần công khai, minh bạch giá điện. Nguồn: internet

Theo đó, trong Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 06/02/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ nắm giữ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (6 nhà máy hiện tại) và các nhà máy điện liên quan đến phối hợp vận hành với các nhà máy điện này, lưới truyền tải và phân phối, còn lại cổ phần hóa khâu bán lẻ và dịch vụ.

Đồng thời, công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội...

EVN hiện là Tập đoàn nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện.