Điều kiện cấp lại sổ đỏ khi bị thu hồi một phần đất

Theo Chinhphu.vn

Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận là đất ở đô thị mà nay bị giải tỏa một phần để thực hiện dự án, phần còn lại của thửa đất (19m2) nằm ngoài chỉ giới quy hoạch thì được thực hiện đăng ký biến động và cấp đổi Giấy chứng nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lê Thanh Minh có một mảnh đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 10/2006. Tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà bê tông 3 tầng. Đến nay, quận triển khai dự án, giải tỏa đất.

Qua khảo sát, đo đạc, phần diện tích đất và nhà của ông Minh nằm ngoài chỉ giới quy hoạch là 19m2. Các cạnh của phần diện tích nằm ngoài chỉ giới đều lớn hơn 3,5m.

Ông Minh hỏi, diện tích 19m2 này có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp thửa đất nhà ông Minh đã được cấp Giấy chứng nhận là đất ở đô thị mà nay thửa đất đã bị giải tỏa một phần thửa đất để thực hiện dự án, phần còn lại của thửa đất (19m2) nằm ngoài chỉ giới quy hoạch như phản ánh thì được thực hiện đăng ký biến động và cấp đổi Giấy chứng nhận theo trình tự, thủ tục quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 95 của Luật Đất đai và Điểm c, Khoản 1, Điều 76 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, việc thực hiện việc xây dựng nhà ở trên thửa đất còn lại (đã trừ phần diện tích thu hồi) cần bảo đảm quy định về diện tích tối thiểu được cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.