Điều kiện để thẻ BHYT của người lao động có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Theo K.An/nld.com.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ BHYT cho người lao động, học sinh và sinh viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2020 các đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN phát sinh của năm 2019 trước ngày 31/12/2019 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Nếu các đơn vị để nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì ngoài việc thẻ BHYT không có giá trị còn bị thanh tra, kiểm tra, khởi kiện, truy tố theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, phải nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/12/2019;  Nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 1/2020 trong trường hợp lập Danh sách tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn.

Thứ ba, đối với các đối tượng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, cần hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019; Lập Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D03-TS) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Trường hợp đơn vị lập và nộp tiền không đúng với thời gian quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có phát sinh chi phí khám, chữa bệnh.