Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Theo Chinhphu.vn

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Ngô Đặng Thiếu Phụng (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định về quyền phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Việt Nam để huy động vốn cho dự án phát triển nhà ở thương mại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Phụng tham khảo Khoản 4, Điều 69 Luật Nhà ở thấy quy định, doanh nghiệp Việt Nam chỉ được quyền vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam để phát triển nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP cũng quy định việc ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chỉ được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại Khoản 2, 3 và 4, Điều 69 của Luật Nhà ở, trong đó bao gồm hoạt động vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Điểm c, Khoản 2, Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định cho phép doanh nghiệp Việt Nam được quyền phát hành trái phiếu để huy động số vốn còn thiếu phục vụ cho việc xây dựng nhà ở.

Ông Phụng hỏi, doanh nghiệp Việt Nam có được quyền phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài) để huy động vốn cho dự án phát triển nhà ở thương mại không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì “Trường hợp vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoặc phát hành trái phiếu để huy động số vốn còn thiếu phục vụ cho việc xây dựng nhà ở thì phải đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn hoặc theo quy định về phát hành trái phiếu”.

Hiện nay, việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đề nghị ông Ngô Đặng Thiếu Phụng đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của Nghị định này để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị ông liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.